دریافت گواهینامه

جهت دریافت گواهینامه کد ملی خود را وارد نمایید. در صورتی که گواهینامه شما آماده باشد یک پیامک حاوی کد فعالسازی دریافت خواهید کرد. با وارد کردن پیامک و تکمیل اطلاعات می‌توانید گواهینامه خود را دریافت نمایید.

در حال بررسی لطفا منتظر باشید...

اعتبار سنجی گواهینامه

در این قسمت با وارد کردن کد پیگیری روی گواهینامه می‌توانید اعتبار آن را بررسی نمایید. در هنگام ارائه گواهینامه خود به مراکز مختلف می‌توانید لینک این صفحه و کد پیگیری گواهینامه خود را به اشتراک بگذارید.